TELEFON: 0479-144 70E-POST: info@swansons.se
KONTAKT BETALA TILL SWANSON'S OM SWANSON'S SITEMAP
Iguassu Falls
Inledning
Ett besök i Braslien måste nästan inkludera Iguassu Falls (Foz do Iguacu), ett av världens tre mäktigaste vattenfall. Iguacufloden rinner "avigt" från havet och inåt land innan den mynnar ut i Paranafloden. Floden bildar gräns mellan Argentina och Brasilen och strax norr om fallen möter Paraguay upp.

Fallen består av cirka 275 fall, cataratas, och ligger i en nationalpark. Fallen är normalt 60-75 meter höga och oerhört mäktiga. Större delen av fallen ligger i Argentina, men ses bäst från den brasilianska sidan. Här finns också en hiss ner till en mellannivå där man via gångbroar kan gå ut i fallen och på så vis förstärks upplevelsen.

Devils Throat ligger på argentinska sidan, men ses utmärkt från Brasilien och det är inte nödvändigt att se fallen från bägge länderna. Nedströms kan man prova jetbåtar som kör in mot fallen. Det finns också en fågelpark där man kan vandra runt och se alla exotiska fåglar i deras naturliga miljö.

Strax norr om vattenfallen på gränsen mellan Brasilien och Paraguay ligger världens största kraftverksbygge, Itaipu. Dammen är enorm och kraftverket har 20 turbiner som sammantaget producerar mer el än all produktion i Sverige och står för 75 % av Brasiliens totala behov.