KONTAKT BETALA TILL SWANSON'S OM SWANSON'S SITEMAP
Pass och visum
Varje resenär ska vara försedd med giltigt pass. Passet skall vara helt, maskinellt läsbart och innehålla biometrisk information. Till USA och Kanada giltigt t.o.m. ankomstdagen till Skandinavien, dock vid kryssning gäller sex månader. Passet ska i de flesta övriga fall vara giltigt sex månader efter hemresa. Till Nordamerika inklusive Västindien ska samtliga för- och efternamn stavade enligt passet samt födelsedatum lämnas vid bokningstillfället eller via Swanson´s hemsida. Det är resenärens ansvar att rätt uppgifter lämnas.

Till en del länder erfordras visum. Visumkostnader ingår ej i resornas pris.
Viktigt! Samtliga uppgifter i katalog/prislista avser skandinaviska medborgare. Resenärer av annan nationalitet måste själv kontrollera eventuellt viseringstvång.

Amerika
Giltigt pass krävs som är maskinellt läsbart. Alla svenska pass utställda från 26/10 2006 är godkända. De flesta skandinaviska medborgare åtnjuter visumfrihet såvida man inte varit straffad, varit medlem i vissa kommunistiska organisationer, rest till eller befunnit sig i Iran, Irak, Syrien, Sudan, Libyen, Somalia eller Jemen efter den 1 mars 2011 eller innehar dubbelt medborgarskap och att vistelsen inte överskrider 90 dagar. I dessa fall ska visum sökas.

Varje resenär som ej behöver visum ska anmäla sin ankomst till USA minst 72 timmar före avresa. Detta görs på https://esta.cbp.dhs.gov. Välj "svenska" och fyll i formuläret. Godkännande kommer som regel direkt och gäller för obegränsat resande under två år i samma pass. Avgiften är US$ 14 och betalas med kreditkort. Använd webbadressen ovan, det finns flera sajter som tar extra betalt för att vidarebefordra ansökan.

Blankett för tulldeklaration delas ut på flyget och måste fyllas i före ankomst. Vid inresan registreras ett digitalt foto och fingeravtryck av varje resenär. Proceduren upprepas vid avresa.

Kanada
Giltigt pass som är maskinellt läsbart krävs. För inresa krävs giltigt inresetillstånd eTA som ansöks via http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta-start.asp senast 72 timmar före avresa. Kostnad CA$ 7. Tillståndet gäller obegränsat antal inresor under maximalt fem år i samma pass. Byts pass måste nytt tillstånd sökas. Tillståndet krävs även vid flygbyte. Vid inresa land- eller sjövägen krävs ej eTA.

Mexiko, Västindien, Sydamerika
Inget av de länder Swanson´s säljer kräver visum.

Reservation för förändringar. Det är alltid resenärens ansvar att informera sig om vilka vilkor som gäller för inresa till respektive land. Mer information finns hos Amerikanska Ambassaden, Kanadensiska Ambassaden och polisen.